☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia pozostałe

 Ogłoszenia pozostałe

 • Wykaz osób prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
 • Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych  oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł – w 2010 r.

·      Ogłoszenie-  nowe zasady, wybory ławników na kadencję 2012-2015.

·      Ogłoszenie- z dn. 20 kwietnia 2011 r. - konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym.- zmiana terminu rozpatrzenia złożonych ofert.

 • Ogłoszenie-  informacja z konstultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2011 r. 
 • Ogłoszenie-  konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.-pobierz dokumenty
 • Ogłoszenie-  wykaz powierzchni użytkowej 27 m2 znajdujacej się w budynku ZSS w Stradunach przeznaczony do najmu w trybie bezprzetargowym w celu zaadoptowania pod lokal gastrronomiczno-usługowy(sklepik szkolny) na okres od 18.09.2010 r. do 30.06.2011 r.
 • Ogłoszenie-  wyniki otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych Gminy Ełk w 2010 r.
 • Ogłoszenie-  wyniki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych – szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy
 • Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ełk
 • Ogłoszenie - o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pomocy społecznej".
 • Ogłoszenie- wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ełk w 2010 r. 
 • Ogłoszenie- zadania własne gminy z zakresu zadań publicznych 2009
 • Ogłoszenie- otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2010 r.
 • Ogłoszenie - nabór na partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego w celu wspólnej realizacji projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w gminie Ełk - zawiadomienie o wyborze partnera  , informacja dotycząca strony partnerstwa,
 • Ogłoszenie – nabór na partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego  w celu wspólnej realizacji projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w gminie Ełk. zawiadomienie o wyborze partnera, umowa partnerska
 • Ogłoszenie – otwarty nabór na partnera do projektu w celu wspólnej realizacji projektu „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich - zawiadomienie o wyborze partnera , informacja dotycząca strony partnerstwa
 • Ogłoszenie- wykaz lokalów przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym-Stowarzyszenie "Kraina Druglina"
 • Informacja - o wynikach przetargu z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości: obreb Barany dz. nr 290/ 2, 290/4, 290/26, 290/6 , 290/25, 290/8, 290/11, 290/12, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/39,  290/40, obręb Sędki dz. nr 23/93.
 • Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - obręb Szeligi- Buczki dz. nr 67/1
 • Informacja - o wynikach przetargu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości - Guzki dz. nr 39, nr 38, Bartosze dz. nr 66/1, Gm. Ełk
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach: Barany dz. nr 290/8, 290/11, 290/12, 290/2, 290/4, 290/26, 290/6, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/39, 290/40, 290/25, Sędki dz. nr 23/93.
 • Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - obręb Szeligi- Buczki dz. nr 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, gm. Ełk.
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania- Straduny dz. nr 45/3.
 • Informacja - o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 18 września 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy
 • Ogłoszenie- Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal gastronomiczno- usługowy
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Bajtkowo cz. dz. nr 225/8 i 97/2,  Białojany dz. nr 21/1, 21/2,  Bartosze cz. dz. nr 125/7,  Chełchy dz. nr 36, Ciernie dz. nr 27,28, 29, Konieczki dz. nr 84/2, cz. dz. nr 51/3, 92/7, 92/6, 92/8, 92/17, Małkinie cz. dz. nr 33/5, Przykopka dz. nr 194,  Szeligi-Buczki dz. nr 4/4, 14/2, 5/6, 5/10, 10/12, 22/1, Straduny cz. dz. nr 590/2, dz. nr 273, Woszczele cz. dz. nr 258/2, Sordachy cz. dz. nr 46/29, Mrozy Wielkie dz. nr 39/34.
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk ogłasza ustny przetarg nieograniczony nieruchomości położonych w obrębach Barany dz. nr 290/8, 290/11, 290/12, 290/2, 290/4, 290/26, 290/6, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/39, 290/40, 290/25 i Tracze dz. nr 31, gm. Ełk
 • Ogłoszenie- o wynikach przetargu z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedazy nieruchomości - obręb Mrozy Wielkie i Sędki
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kałęczyny dz. nr 98/1
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości- wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- obręb Straduny dz. nr 580/92, nr 580/94, nr 580/95, nr 580/96, nr 580/97, nr 580/98, Nowa Wieś Ełcka dz. nr 18/2, nr 18/4, nr 18/5, nr 18/7, Chruściele dz. nr 400 na rzecz użytkownika wieczystego, Guzki dz. nr 38, nr 39 w drodze przetargu nieograniczonego, Bartosze dz. nr 66/1 w drodze przetargu nieograniczonego, oraz dzierżawy w obrębie Mostołty dz. nr 94/1.
 • Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 19 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Ełk - obręb Barany gm. Ełk
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk ogłasza ustny przetarg nieograniczony nieruchomości położonych w obrębach Mrozy Wielkie i Sedki
 • Ogłoszenie- Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Ełku ogłasza nabór na partnera do projektu "Klub Integracji Społecznej- Aktywni Razem"
 • Rozstrzygnięcie naboru- umowa partnerska, ogłoszenie wyboru partnera
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Barany, gmina Ełk, dz. nr 290/2, 290/4, 290/6, 290/25, 290/26, 290/8, 290/11, 290/12, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/39, 290/40.
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej widomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Chruściele 
 • Ogłoszenie - Urząd Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Bajtkowo 10, przeznaczony do najmu dla osoby, która straciła mieszkanie na podstawie wyroku sądowego
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej widomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Chełchy i Mostołty.
 • Ogłoszenie- o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Barany
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej widomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonych w obrębach Mrozy Wielkie dz. nr 39/20 i Sędki dz. nr 23/93 
 • Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 20.04.2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
 • Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 27.03.2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
 • Ogłoszenie- o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy
 • Ogłoszenie-  o wywieszeniu wykazu lokalu przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym dla stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Wsi Regla"
 • Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat działki 60/9 w obrębie Szeligi-Buczki.
 • Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat działki 67/1 w obrębie Szeligi-Buczki.
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej widomości - lokal mieszkalny przeznaczony do najmu w trybie bezprzetargowym - obręb Talusy
 • Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własności Gminy Ełk- obręb Szeligi- Buczki; plaża i boisko
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej widomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w obrębie- Straduny dz. nr 580/90, nr 580/89, nr 580/86, nr 580/87, nr 45/4 oraz Siedliska dz. nr 187/3
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości-wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Lepaki, Nowa Wieś Ełcka, Konieczki i Oracze
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości-wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie- Tracze- dz. nr 31.
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w atrakcyjnym mazurskim krajobrazie w obrębie Barany, gmina Ełk, dz. nr 290/8, 290/11, 290/12, 290/2, 290/3, 290/4, 290/26, 290/6, 290/25.
 • Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat działki 60/9 w obrębie Szeligi-Buczki.
 • Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat działki 67/1 w obrębie Szeligi-Buczki.
 • Ogłoszenie- o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczony do dzierżawy: obręb Szeligi-Buczki.
 • Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własności Gminy Ełk, Mrozy Wielkie dz. nr 39/20, Barany dz. nr 290/10, 290/8, 290/11, 290/12, Tracze dz. nr 31, Bajtkowo dz. nr 225/13.
 • Ogłoszenie-wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Barany gmina Ełk, dz. nr 290/2, 290/3, 290/3, 290/4, 290/26, 290/25, 290/6.
 • Ogłoszenie-wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych: obręb Mącze- działki nr 56/3, obręb Barany-działka nr 80/2. 
 • Ogłoszenie- o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce (ogłoszone 26.11.2008 r.) , powiadomienie o wynikach konkursu (16.12.2008 r.)
 • Ogłoszenieo wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym dla Stowarzyszenia Madejkowy Szlak 
 • Ogłoszenie- o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: obręb Małkinia dz. nr 71/83, nr 71/85, Mrozy Wielkie dz. nr 62/2, Woszczele dz. nr 201/19, Rymki dz. nr 8/1 (udział), nr 8/2 (udział), nr 8/10 (udział), nr 8/11 (udział), Straduny dz. nr 190/7 (udział), nr 190/5 (udział).
 • Ogłoszenie- o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy cz. działki nr 46/29 położonej w obrębie Sordachy gm. Ełk.
 • Ogłoszenie- w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w obrębie Barany dz. nr 290/8, 290/10, 290/11, 290/12, Mrozy Wielkie dz. nr 39/20, Tracze dz. nr 31, Bajtkowo dz. nr 225/13,  gmina Ełk.
 • Ogłoszenie- o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce.
 • Ogłoszenie- o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie: Straduny-część działki nr 590/2.
 • Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 26 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Ełk: obręb Mrozy Wielkie dz. nr 39/20 i obręb Barany dz. nr 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 290/12.
 • Ogłoszenie- o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców położonych w Chełchach dz. nr 26/1 (udział), nr 26/2 (udział), nr 26/3, w Borkach dz. nr 82/2, nr 72, nr 18, nr 71  i Woszczelach dz. nr 201/26.
 • Ogłoszenie- o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczony do dzierżawy-Bienie dz. nr 49/6, nr 49/7 i Chrzanowo dz. nr 10/1, nr 101/4, nr 101/3, nr 70, nr 75, nr 76/1, nr 87/3, nr 76/2, nr 105/12, nr 105/14.
 • Ogłoszenie - o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 29 sierpnia 2008 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Ełk.
 • Ogłoszenie - Informuję o przystąpieniu do konsultacji społecznych poprzedzających wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. - 18.08.2008
 • Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pn. „Podgrodzie” k/Ełku zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2005r.
 • Ogłoszenie- program "uczeń na wsi"
 • Ogłoszenie- stypendia na rok szkolny 2008/2009.
 • Ogłoszenie- o wywieszeniu w tutejszym Urzędzie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Chruściele cz.dz. 170/79 i dz. 170/76
 • Ogłoszenie- o wyłożeniu do publ. wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospod. przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany.
 • Ogłoszenie- o wywieszeniu w tutejszym Urzędzie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego obrębBarany dz. nr 290/8, nr 290/9, nr 290/10, nr 290/11, nr 290/12, natomiast w trybie bezprzetragowym obręb Woszczele dz. nr 377/64, Małkinie dz. nr 71/10, nr 71/11. 
 • Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren kopalni kruszywa naturalnego na części działki nr 72 w Sajzach, Gmina Ełk. 
 • Ogłoszenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonych w obrębie Woszczele, Gmina Ełk .
 • Ogłoszenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części byłych gruntów POHZ obejmującego rejon działek nr 8/15 oraz 9/5, położonych w obrębie Chruściele, Gmina Ełk .
 • Ogłoszenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, Gmina Ełk
 • Ogłoszenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przykopka, Gmina Ełk
 • Ogłoszenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 125/7, Gmina Ełk.
 • Ogłoszenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 134, Gmina Ełk.
 • Ogłoszenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sędki, obejmującego działkę o nr ewid. 97/1, Gmina Ełk.
 • Ogłoszenie -wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Rożyńsku cz. dz. nr 3/32, gm. Ełk.
 • Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej widomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy Ełk jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 290/13, 290/14, 290/16, 290/17, 290/18, 290/19, 290/20, 290/21, 290/22, 290/23, 290/24, 290/25, 290/26, 290/27, 290/28, 290/29, 290/30, 290/45, 290/46 - obręb Barany, gm. Ełk.
 • Stypendia szkolne na rok szkolny 2007/2008 (termin składania wniosków do 15 września 2007 r.) - pobierz ogłoszenie
 • Wybory ławników (termin składania zgłoszeń do 30 czerwca 2007 r.) - pobierz ogłoszenie
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2006-05-30 10:12:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2011-09-30 15:36:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306