☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dnia 12 marca 2022 r. weszła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Od 16 marca 2022 r. prowadzona jest przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL.

Numer PESEL mogą uzyskać:

  • obywatele Ukrainy lub
  • obywatele Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka lub
  • osoby, które są członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka, lub
  • małżonek obywatela Ukrainy, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego

pod warunkiem, że osoby te przybyły w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Gminy w Ełku przy ulicy T. Kościuszki 28A – pokój 02 na parterze.

Godziny pracy urzędu: poniedziałek w godz. 10.00-18.00, wtorek–piątek w godz. 7.15-15.15 Informacja pod numerem telefonu: 876194503, 876194502

W trakcie wizyty należy pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk.

Wytworzył:
Ewa Kaczerewska
(2022-03-16)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2022-03-16 09:30:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-03-28 12:02:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306