☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

CIDEG

Od 1 lipca 2011 r. organem ewidencyjnym działalności gospodarczej jest minister właściwy do spraw gospodarki – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ministerstwo prowadzi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej www.firma.gov.pl Ewidencja jest jawna. Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. 

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG firma.gov.pl i nie wymaga podpisów.

Złożenie wniosku CEIDG jest wolne od opłat.

Wnioski CEIDG-1 przyjmuje Wydział Organizacyjny ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk pokój numer 02 na parterze

Aktualny wzór wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami jest dostępny na stronie firma.gov.pl

Udostępnianie danych z CEIDG następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Dane z CEIDG są udostępniane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców osób fizycznych, zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, organem właściwym pozostaje urząd gminy, gdyż ewidencje działalności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji.

Działalność gospodarczą możesz założyć online z użyciem bankowości internetowej, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Profil Zaufany jest bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela w elektronicznej administracji. Profil Zaufany można też aktywować bankowością internetową.

Jak założyć Profil Zaufany?

  1. Wejdź na stronę Profilu Zaufanego
  2. Zarejestruj się i załóż konto.
  3. Wypełnij formularz, aby złożyć wniosek i potwierdź swoją tożsamość.
  4. Tożsamość możesz potwierdzić, wykorzystując identyfikację online z twojego banku.
  5. Tożsamość możesz potwierdzić również w wybranym urzędzie w  ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie biznes.gov.pl lub pod numerem infolinii 801 055 088 oraz w Urzędzie Gminy Ełk (pokój 02 na parterze, telefon 87 619 45 02, 87 619 45 03).  


 [E1]https://pz.gov.pl/pz/index

 [E2]Punkty potwierdzające profil zaufany:

https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Kaczerewska
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2018-05-22 12:17:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2019-07-01 07:33:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306