☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centrum Kultury Gminy Ełk

          

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 
Straduny, ul. Kajki 10/3                                        
19-300 Ełk
tel./fax. (0-87) 619-66-66

NIP 848-170-66-62
REGON 519587621            

Strona internetowa: www.centrumkulturystraduny.elk.pl/

adres e-mail: ckge@wp.pl

Nr. konta bankowego: 20 1240 5787 1111 0010 7416 7451

 

Forma prawna: GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Własność: WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj działalności: DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY

Organizatorem Centrum jest Gmina Ełk.

Centrum Kultury Gminy Ełk powstało 01 stycznia 2004 r. z połączenia zlikwidowanych: Domu Kultury w Stradunach i Domu Kultury w Nowej Wsi Ełckiej.

Siedziba mieści się w Stradunach przy ulicy Kajki 10/3, a w Nowej Wsi Ełckiej w przy ulicy Małeckich 30/2 mieści się filia CKGE. p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Ełk pełni Edyta Wocial.

Usługi księgowe świadczy Centrum Usług Wspólnych w Gminie Ełk.

nr tel. siedziba Straduny: 87 619 66 66
nr tel. filia Nowa Wieś Ełcka 87 621 26 50
 

Strukturę organizacyjną Centrum tworzą następujące stanowiska pracy:

1. Dyrektor
2. Koordynator ds. promocji i organizacji wydarzeń
3. Pracownik administracyjny
4. Instruktor zajęć świetlicowych
5. Instruktor muzyki
6. Instruktor plastyki
7. Koordynator pracy świetlic gminnych
8. Konserwator
9. Pracownik gospodarczy


Do podstawowych zadań Centrum należy rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturowych:

1. prowadzenie edukacji kulturowej i społecznej mieszkańców Gminy,
2. popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
3. stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
4. gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
5. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy,
6. prowadzenie i promowanie zespołów artystycznych oraz opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową,

7. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, z włączeniem współzawodnictwa szkół podstawowych i ponad podstawowych,
8. współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
9. realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
10. współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji w/w celów,
11. doskonalenie form i metod pracy kulturowej,
12.koordynowanie działań na terenie Gminy dotyczących organizacji imprez kulturowych i sportowych,
13. wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Gminy zgłaszanych przez Wójta.

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Łapiński
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2004-02-24 09:07:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-08 13:48:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306