☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stawki za wodę i ścieki

Informujemy, że 01.07.2019 r. Decyzją BI.RZT.070.3.2019.KO  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ełk na okres trzech lat.  Taryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 01.07.2019 r.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 09.07.2019r.
 

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w  wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

Z VAT

Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

5,53

5,97

Zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,50

3,78

Zł/ odb.

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

5,42

5,85

Zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,50

3,78

Zł/ odb.

Grupa 3

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

14,05

15,17

Zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,50

3,78

Zł/ odb.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

Z VAT

Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

5,56

6,00

Zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,50

3,78

Zł/ odb.

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

5,55

5,99

Zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,50

3,78

Zł/ odb.

Grupa 3

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

14,08

15,21

Zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,50

3,78

Zł/ odb.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie w okresie od 25do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

Z VAT

Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

5,57

6,02

Zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,50

3,78

Zł/ odb.

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

5,58

6,03

Zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,50

3,78

Zł/ odb.

Grupa 3

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

14,10

15,23

Zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,50

3,78

Zł/ odb.

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

Z VAT

Grupa 1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

17,12

18,49

Zł/ m3

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

Z VAT

Grupa 1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

17,18

18,55

Zł/ m3

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

Z VAT

Grupa 1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

17,28

18,66

Zł/ m3

 
Rada Gminy Ełk Uchwałą Nr XXV/155/2020 z dnia 28 luty 2020 r. uchwaliła dla wszystkich odbiorców usług dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług podłączonych do sieci miejskiej PWiK Sp. z.o.o. w Ełku w wysokości 6,42 zł netto.

 
Dopłata za odprowadzane ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

Z VAT

Grupa 1

Dopłata za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,42

6,93

Zł/ m3

 
 


 

Wytworzył:
Justyna Małanowska
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2011-12-28 14:36:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-03-10 08:17:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306