☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia - 2007 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Ełk
2007 r.
 • Zarządzenie Nr 185/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ełk na 2008 r. Załączniki, Objaśnienie do budżetu
 • Zarządzenie Nr 181/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonanie budżetu Gminy Ełk za III kwartał 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 151/2007 z dnia 03 września 2007 r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, gospodarcze będące w zasobach Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 119/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu kąpieliska i plaży w miejscowości Szeligi
 • Zarządzenie Nr 118/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju 
 • Zarządzenie Nr 117/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 116/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 115/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 114/2007/A z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 114/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2007 rok Załączniki
 • Zarządzenie Nr 113/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 112/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 111/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej uprawnionej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań własnych gminy Ełk w 2007 r. zleconych podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (nazwa zadania Maraton Rowerowy – „Gwiazda Mazurska”
 • Zarządzenie Nr 110/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 108/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 107/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w celu dokonania likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 106/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2007 rok Załącznik
 • Zarządzenie Nr 105/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 104/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 103/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2007 rok Załączniki
 • Zarządzenie Nr 102/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 101/2007 z dnia 05 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 100/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 99/2007 z dnia 30 maja 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 98/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole
 • Zarządzenie Nr 97/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych (instrukcji) określających zasady gospodarki finansowej oraz procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 96/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach Pani Sabiny Karłowicz
 • Zarządzenie Nr 95/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające Zarządzenie nr 113/04 Wójta Gminy Ełk z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie określenia stawek czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ełk i ustalenia opłat z tego tytułu
 • Zarządzenie Nr 94/2007 z dnia 21 maja 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 93/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2007 rok Załączniki
 • Zarządzenie Nr 92/2007 z dnia 16 maja 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 91/2007 z dnia 16 maja 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 90/2007 z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2007 rok Załączniki
 • Zarządzenie Nr 89/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli o dofinansowanie opłat (czesnego) za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w oku 2007
 • Zarządzenie Nr 88/2007 z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ełk oraz kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2007
 • Zarządzenie Nr 87/2007 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań własnych Gminy zleconych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia.
 • Zarządzenie Nr 86/2007 z dnia 11 maja 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 85/2007 z dnia 11 maja 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 84/2007 z dnia 11 maja 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 83/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu czystości i porządku oraz pod względem przeciwpożarowym na terenie gminy Ełk w 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 82/2007 z dnia 09 maja 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 81/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2007 rok Załączniki
 • Zarządzenie Nr 81A/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie okreslenia stawki czynszu najmuza lokale użytkowe dla Stowarzyszeń i Parafii Rzymsko- katolickiej
 • Zarządzenie Nr 80/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska urzędnicze radców pranych w Urzędzie Gminy Ełk zgodnie z ogłoszeniami o naborze z dnia 16.04.2007 r.
 • Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 78/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 77/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 76/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonanie budżetu Gminy Ełk za I kwartał 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 75/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 74/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 73/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie planu kontroli finansowej na 2007 rok w jednostkach organizacyjnych podległych i jednostkach nadzorowanych przez Gminę Ełk
 • Zarządzenie Nr 72/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 71/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 70/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 69/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 68/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. Wójta Gminy Ełk w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Gminy Ełk w 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 67/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 66/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 65/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań własnych gminy Ełk w 2007 roku zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy publicznej
 • Zarządzenie Nr 64/2007 z dnia 05 kwietnia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 63/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 62/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 61/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Zarządzenie Nr 60/2007 z dnia 22 marca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 59/2007 z dnia 16 marca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 58/2007 z dnia 16 marca 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 57/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2006 r. Załącznik Nr 1, Załączniki Nr 2-5, Załącznik Nr 6
 • Zarządzenie Nr 56/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie upoważnień udzielonych pracownikom Urzędu Gminy Ełk i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku do podpisywania dokumentów
 • Zarządzenie Nr 55/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 54A/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 54/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżetu Gminy Ełk na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 53/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Ełk na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 50/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 49/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękusach w zastępstwie
 • Zarządzenie Nr 48/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na ½ etatu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ełk zgodnie z ogłoszeniami o naborze z dnia 31.01.2007 r.
 • Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 46/2007 z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na 1/5 etatu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ełk zgodnie z ogłoszeniami o naborze z dnia 23.01.2007 r.
 • Zarządzenie Nr 45/2007 z dnia 08 lutego 2007 r. zmieniające Zarządzenie nr 113/04 Wójta Gminy Ełk z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ełk i ustalenia opłat z tego tytułu
 • Zarządzenie Nr 44/2007 z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Ełk na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 43/2007 z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2007 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz nadania regulaminu pracy komisji.
 • Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 41/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk Załącznik Nr 1
 • Zarządzenie Nr 40/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.
 • Zarządzenie Nr 39/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 38/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 37/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia 2 kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ełk zgodnie z ogłoszeniami o naborze z dnia 10.01.2007 r.
 • Zarządzenie Nr 36/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wydania instrukcji kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat w Gminie Ełk
 • Zarządzenie Nr 35/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 34/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 31/2007 z dnia 18 stycznia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 30/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 29/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
 • Zarządzenie Nr 28/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Ełk w 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Ełk w 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 08 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ełk zgodnie z ogłoszeniami o naborze z dnia 12.12.2007
 • Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej papierów wartościowych, druków ścisłego zarachowania i środków pieniężnych w kasie oraz dokumentacji podatkowej wydruków obrotów i sald na dzień 03 stycznia 2007 r. prowadzonej przez Panią Beatę Dawidowska
 
Wytworzył:
Danuta Popowska
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2007-05-10 10:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Supiński Marcin
(2009-09-09 15:03:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306