☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2017 - 2018 r.

 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LXX Sesję Rady Gminy Ełk - 31 sierpnia 2018 r. (1/4)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2018-08-28 14:13:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2018-08-30 13:25:58)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Sesja LXX - 31 sierpnia 2018 r. (2/4)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2018-08-30 13:24:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2018-08-30 13:27:26)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Sesja LXX - 31 sierpnia 2018 r. (3/4)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1023 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2018-08-30 13:24:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2018-08-30 13:28:13)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Sesja LXX - 31 sierpnia 2018 r. (4/4)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2018-08-30 13:24:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2018-08-30 13:28:58)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LXVIII Sesję Rady Gminy Ełk - 28 czerwca 2018 r. (1/2)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2018-06-27 13:43:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2018-06-27 13:48:22)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LXVIII Sesję Rady Gminy Ełk - 28 czerwca 2018 r. (2/2)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 356 KB
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2018-06-27 13:43:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2018-06-27 13:49:10)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LX Sesję Rady Gminy - 16 stycznia 2018 r.
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 960 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2018-01-16 07:56:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LIX Sesję Rady Gminy - 29 grudnia 2017 r. (1/2)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 909 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-12-28 09:17:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-12-28 09:18:41)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LIX Sesję Rady Gminy - 29 grudnia 2017 r. (2/2
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 204 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-12-28 09:16:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-12-28 09:19:31)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Gminy Ełk 19.12.2017
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-12-18 16:04:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Gminy 24.11.2017 r..pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
  Projekty uchwała w sprawie: 1) stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ełk w ośmioletnie szkoły podstawowe. (nr rob. 377/2017) 2) stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, gmina Ełk, obejmującego działki nr ewid. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256. (nr rob. 3797/2017) 3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, gmina Ełk, obejmującego działki nr ewid. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256. (nr rob. 380/2017) 4) stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany. (nr rob. 381/2017) 5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany.(nr rob. 382/2017) 6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka. (nr rob. 383/2017) 7) pozbawienia statusu pomnika przyrody na terenie Gminy Ełk. (nr rob. 386/2017) 8) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk. (nr rob. 387/2017) 9) dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzania ścieków. (nr rob. 388/2017) 10) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033. (nr rob. 389/2017) 11) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok. (nr rob. 390/2017) 12) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. (nr rob. 391/2017)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-11-21 11:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-11-21 11:51:18)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Gminy Ełk 17.11.2017
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 311 KB
  Projekty uchwał w sprawie: 1) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (nr rob. 373/2017) 2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (nr rob. 374/2017) 3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (nr rob. 375/2017) 4) opłaty miejscowej (nr rob. 376/2017) 5) uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Ełk (nr rob. 384/2017) 6) zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (nr rob. 385/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-11-14 15:14:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-11-14 15:15:23)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Gminy Ełk 27.10.2017 r. (2/2)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Projekty uchwał w sprawie: 4) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 (nr rob. 369/2017) 5) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok (nr rob. 370/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-10-19 13:59:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-10-19 14:00:02)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Gminy Ełk 27.10.2017 r. (1/2)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 251 KB
  Projekty uchwał w sprawie: 1) zmieniająca uchwałę Nr LI/400/20213 z dn. 24 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ełk (nr rob. 366/2017) 2) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. (nr rob. 367/2017) 3) sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek pn. ?PODGRODZIE? koło Ełku (nr rob. 368/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-10-19 13:57:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-10-19 13:58:53)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt uchwały na LIII Sesję Rady Gminy Ełk 16.10.2017 r.
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 26 KB
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-10-11 17:15:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-10-11 17:16:05)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Ełk 29.09.2017 r.
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Projekty uchwał w sprawie: 1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi ? Buczki, gmina Ełk. (nr rob. 356/2017) 2) przystąpienia do sporządzenia zmiany ?zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 155/1, 155/2, 155/3, 155/4?, uchwalonej uchwałą Nr XL/296/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 14 lutego 2017 r. (nr rob. 359/2017) 3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gm. Ełk, dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 48/81 i 48/82. (nr rob. 360/2017) 4) wyrażenia woli utworzenia spółki komunalnej "Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (nr rob. 357/2017) 5) zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/250/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi niektórych jednostek organizacyjnych gminy Ełk przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk i nadania statutu (nr rob. 361/2017) 6) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ełk (nr rob. 362/2017) 7) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 (nr rob. 363/2017) 8) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok (nr rob. 364/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-09-29 10:04:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-09-29 10:06:01)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Ełk 13.06.2017 r.
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Projekty uchwał w sprawie: 1) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 (nr rob. 331/2017) 2) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok (nr rob. 332/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-06-08 10:14:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-06-08 10:16:19)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy 28.04.2017
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Projekty uchwał w sprawie: 1) nadania nazwy ulicy w części wsi Woszczele, Gmina Ełk (nr rob. 313/2017) 2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu (nr rob. 316/2017) 3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2017-2033 (nr rob. 317/2017) 4) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok (nr rob. 318/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-04-24 13:04:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-04-24 13:06:02)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Ełk 31.03.2017 r. (1/2)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 806 KB
  Projekty uchwał w sprawie: 1) nadania nazwy ulicy w części wsi Bartosze, Gmina Ełk (nr rob. 304/2017) 2) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok (nr rob. 305/2017) 3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (nr rob. 306/2017) 4) przejęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk (nr rob. 307/2017) 5) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia (nr rob. 308/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-03-29 08:05:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-03-29 08:08:19)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Ełk 31.03.2017 r. (2/2)
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Projekty uchwał w sprawie: 1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk (nr rob. 309/2017) 2) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok (nr rob. 310/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-03-29 08:08:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-03-29 08:10:52)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy 24.02.2017 r.
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
  Projekty uchwał w sprawie: 1) przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk" (nr rob. 296/2017) 2) nadania nazwy ulicy w części wsi Bartosze, Gmina Ełk (nr rob. 298/2017) 3) zmieniającej uchwałę nr LIX/463/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk (nr rob. 299/2017) 4) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk (nr rob. 300/2017) 5) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok (nr rob. 301/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-02-23 13:02:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-02-23 13:06:32)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Ełk 27.01.2017r.
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
  Projekty uchwał w sprawie: 1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Straduny obejmującego działkę o nr ewid. 590/2 oraz część działki o nr ewid. 590/1. (nr rob. 286/2017) 2) przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki. (nr rob. 287/2017) 3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ełk na lata 2017-2021. (nr rob. 288/2017) 4) zmiany Statutu Gminy Ełk (nr rob. 292/2017) 5) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu (nr rob. 289/2017) 6) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk (nr rob. 290/2017) 7) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok (nr rob. 291/2017)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Udostępnił:
  Krzemińska Joanna
  (2017-01-25 10:53:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzemińska Joanna
  (2017-01-25 11:02:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306