☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp

 

ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Druk 1 i Druk 2 (zgodność zmiany sposobu użytkowania budynku z mpzp)

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk, pokój 10

lub

Biuro podawcze (parter)

Miejsce odbioru:

Referat Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 38

Termin załatwienia sprawy:

Wynikający  z art. 217 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego : nie później niż w ciągu 7 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:  17zł

Opłatę należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie Urzędu Gminy w Ełku, ul. Kościuszki 28A lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ełku.

Osoba kontaktowa:

Cezary Domitrz (tel. 87 619 45 29), Magdalena Malinowska (tel. 87 619 45 31), Izabela Ryszkiewicz (tel. 87 619 45 30), Marta Walicka (tel. 87 619 45 08).

Uwagi:

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać we wniosku swój interes prawny albo powołać się na przepis prawa, z którego wynika obowiązek uzyskania urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

W przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz udokumentowania dokonania opłaty skarbowej zgodnie z  postanowieniami art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.) w związku §3 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. o zapłacie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)

2. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)

  1. Ustawa  z 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Monika Szczepanik
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-17 11:10:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2021-03-04 12:57:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306