☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna :

Art. 47a. ust. 5, 6 i 47b. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)

Nadanie nazwy ulic

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością
  3. Kopia mapy w skali nie mniejszej niż 1:10 000, na której kolorem wyróżniono lokalizację i przebieg drogi będący przedmiotem wniosku.
  4. Jeżeli jest to nieruchomość, będąca w posiadaniu wielu właścicieli należy załączyć zgody wszystkich właścicieli nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Wydanie stosownego zawiadomienia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 pkt. 2 oraz art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),

Art.8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm. )

Wytworzył:
Mateusz Wasilewski
(2021-02-26)
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2012-05-15 11:07:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-02-14 17:02:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306