☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa nieruchomości

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

GMINA EŁK

 

2010 r.

·       Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Sordachy, dz. 49/22.

·        Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w następujących obrębach:

- Bajtkowo - część dz. nr 225/8, część dz. nr 97/8

- Białojany - dz. nr 21/1, dz. nr 21/2

- Bartosze - część dz. nr 125/7

- Chełchy - dz. nr 36, część dz. nr 60

- Ciernie - dz. nr 27, dz. nr 28, dz. nr 29

- Konieczki - dz. nr 84/2, część dz. nr 51/3, część dz. nr 92/7, część dz. nr 92/17, część dz. 92/19, część dz. 92/22, część dz. 92/10

- Przykopka - dz. nr 194

- Szeligi - Buczki - część dz. nr 4/4, dz. nr 14/2, część dz. 5/6, część dz. nr 5/9, część dz. nr 5/10

- Straduny - część dz. nr 590/2, dz. nr 273, 239

- Woszczele - dz. nr 258/2

- Sordachy - część dz. nr 46/29

- Mostołty - dz. nr 50/2

- Suczki - dz. nr 104/2

·        Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: obręb Mostołty, część dz. nr 53/2.

·        Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy przy ul. Armii Krajowej 3 jest wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - obręb Straduny, działka nr 580/100 oraz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: obręb Chełchy część dz. nr 60.

·        Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy przy ul. Armii Krajowej 3 jest wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do dzierżawy - obręb Guzki, działka nr 102/1.

·        Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk ogłasza ustny przetarg nieograniczony nieruchomości przeznaczonych na  dzierżawię nieruchomości  na okres  3 lat -  działka nr 67/1 o powierzchni  2,0300 ha położona w obrębie Szeligi – Buczki    stanowiąca  ogólnodostępne  boisko - przetarg 5 lutego 2010 r. o godz.10.00

·      Informacja-  o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 5 lutego 2010 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Ełk- dz. nr 67/1 - obręb Szeligi- Buczki

·        Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym- obręb Straduny, dz. nr 580/92, 580/94, 580/95, 580/96, 580/97, 580/98 oraz do  dzierżawy: obręb Szeligi-Buczki część działki nr 60/9 na cele działalności statutowej WOPR  i obręb Chruściele działka nr 170/23.

2009 r.

·         Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - obręb Szeligi- Buczki dz. nr 67/1

·               Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat działki 67/1 w obrębie Szeligi-Buczki.

·               Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat działki 60/9 w obrębie Szeligi-Buczki.

·               Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własności Gminy Ełk- obręb Szeligi- Buczki; plaża i boisko

·               Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat działki 67/1 w obrębie Szeligi-Buczki

·               Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat działki 60/9 w obrębie Szeligi-Buczki.

·               Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 27.03.2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości

·               Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 20.04.2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości

·   Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 20.04.2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości

·   Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 27.03.2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości

·   Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat działki 60/9 w obrębie Szeligi-Buczki.

·   Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat działki 67/1 w obrębie Szeligi-Buczki.

·   Ogłoszenie- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2009r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własności Gminy Ełk- obręb Szeligi- Buczki; plaża i boisko

·   Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat działki 60/9 w obrębie Szeligi-Buczki.

·   Ogłoszenie- o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat działki 67/1 w obrębie Szeligi-Buczki.

2008 r.

·  Przetarg pisemnym nieograniczonym  na  wydzierżawienie na okres  9  lat  działki nr 170/76 o powierzchni 1,3287 ha położonej w obrębie Chruściele stanowiącej ogólnodostępną plażę. Oferty  w zamkniętych kopertach mogą składać osoby fizyczne i prawne w terminie do dnia  25 sierpnia 2008 r. do godz. 15.00 do pokoju nr 1 w tutejszym Urzędzie Gminy przy ulicy Armii Krajowej 3 , 19-300 Ełk lub za pośrednictwem poczty wnosząc równocześnie  w tym samym terminie wadium w wysokości 50 zł  na konto Urzędu Gminy w Ełku . pobierz ogłoszenie

 

2007 r.

Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy  przy ul. Armii Krajowej 3 jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Straduny tj. część działki nr 290/2

Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy  przy ul. Armii Krajowej 3 jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Konieczki tj. działki nr 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10

Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy  przy ul. Armii Krajowej 3 jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Ciernie działki nr 27, 28, 29,  Chełchy działka nr 36, Małkinie działka nr 33/2, Straduny działki nr 183, 590/2, 273, Bartosze działki nr 125/7, Konieczki działki nr 51/3, 84/2, Woszczele działki nr 258/2, Białojany działki nr 21/1, 21/2, Przykopka działki nr 194, Bajtkowo działki nr 225/8, 97/2, Szeligi-Buczki działki nr 5/6, 5/10, 10/2, 5/9, 14/2, 22/1

Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy  przy ul. Armii Krajowej 3 jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze dla Koła Łowieckiego "Partyzant" w miejscowości Szeligi - Buczki część dz. 5/8 o pow. 1 ha.

Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 9 lat boiska w obrębie Szeligi-Buczki -18.06.2007 r. godz. 1500 - pobierz ogłoszenie

Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 2 lat plaży położonej w obrębie Szeligi-Buczki -20.04.2007 r. godz. 1500 - pobierz ogłoszenie

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Mirosława Łukaszuk
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2010-07-21 11:26:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2010-12-13 12:07:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306