☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zastępca Wójta Gminy Ełk

Zastępca Wójta Gminy Ełk


Funkcję Zastępcy Wójta Gminy Ełk sprawuje: mgr Bożena Wołyniec

Tel. służbowy: 87619 45 17
e-mail: b.wolyniec@elk.gmina.pl

Do zadań Zastępcy Wójta należy :

 1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta.
 2. Zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności  w zakresie określonym ustawą oraz w sprawach bieżących Urzędu, z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta;
 3. Nadzór nad określonymi  komórkami organizacyjnymi  zgodnie z przyjętym schematem. 
 4. Przejęcie zadań i kompetencji Wójta w czasie zaistnienia przeszkody, w przypadkach określonych przepisami prawa.
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej – w zakresie odrębnego upoważnienia Wójta.
 6. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy – w zakresie udzielonych przez Wójta pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy.
 7. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 8. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji publicznej – w zakresie odrębnego upoważnienia Wójta.
 9. Reprezentowanie Gminy podczas uroczystości państwowych i samorządowych oraz imprez sportowych i artystycznych.
 10. Współdziałanie – w zakresie powierzonych zadań i udzielonych upoważnień oraz pełnomocnictw – z Radą, Wójtem, Sekretarzem, Naczelnikami, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi nie podległymi bezpośrednio Zastępcy.
 11. Załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.
 12. Załatwianie skarg na bezpośrednio podległych pracowników.
 13. Przygotowywanie projektów programów gospodarczych, koordynacja i współudział w realizacji tych programów.
 14. Przy wykonywaniu swoich zadań i kompetencji Zastępca działa w granicach określonych odrębnymi imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.
Wytworzył:
Udostępnił:
Kruszewski Jacek
(2019-07-15 11:43:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-09-22 10:45:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306