☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

Uwaga to jest archiwalna strona BIP

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem

http://bip.elk.gmina.pl

kliknij tu: BIP

 

 

 

GMINA EŁK

ul. T. Kościuszki 28A

19-300 Ełk

NIP 848-183-13-67

REGON 790671099

 

tel.(87) 619 45 00

     (87) 619 45 50

fax. (87)619 45 01

e-mail:  ug@elk.gmina.pl

 

Rachunek bankowy w Banku PEKAO SA o/Ełk

nr 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

SWIFT: PKOP PL PW

 

 

Adres skrzynki ePUAP:

/1996libutc/SkrytkaESP

 

*******

UWAGA !!!

ZOSTAŃ W DOMU! ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ ZDALNIE! ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY!

 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

*******

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2017 r. nowe rachunki bankowe

 

******* 

 

Urząd Gminy Ełk pracuje: 

poniedziałek w godz. 10:00 - 18:00

wtorek- piątek  w godz. 7:15  - 15:15

 

 

   Wójt Gminy Ełk przyjmuje interesantów:

w każdą środę od godz. 7.15 do 15.15. Na wizytę można umówić się telefonicznie: 87 619 45 00

 

*******

 Informacja w sprawie zmiany zasad doręczania decyzji podatkowych dotyczących małżonków

 

*******

UWAGA !!!

Chroń swoje dane osobowe i dokumenty tożsamości !

 

*******

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych składane w wersji papierowej
i elektronicznej obowiązujące od 1 lipca 2019 roku.

 

- NOWE WZORY -

 

 *******

Informacja o wysokości podatków obowiązujących w 2021 roku

 

*******

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

 

 

 

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

 

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Wytworzył:
Renata Nowosielska
Udostępnił:
Kruszewski Jacek
(2003-06-17 18:02:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Dębkowski Paweł
(2022-07-06 10:57:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306