☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

 

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. Druk do pobrania

Opłaty
- za wniosek - 5 zł
- za zezwolenie - 82 zł
Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz. 1635 )


Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu lub pokój nr 14

 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni


Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Ełku w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty skarbowe
- za odwołanie - 5 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- za każdy załącznik - 0,50 zł. - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- Znaki do nabycia w pokoju nr 6 (I piętro).

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w UG w Ełku - pokój Nr 11 w godzinach pracy Urzędu

Podstawa prawna
Art.10 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. NR. 77, poz. 687). Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy( tj. posiadających rodowód) następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski

 

 

Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Wytworzył:
Beata Ejkszta
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-08-04 09:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2016-02-08 17:06:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306