☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wymagane dokumenty :

  • wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
  • świadectwo szczepienia psa

Opłaty :

- opłata skarbowa - 82 zł

Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu Gminy Ełk lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Ełk Bank Polski PKO S.A. 72 1240 5745 1111 0010 4463 1674

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Wydanie decyzji, po przeprowadzeniu wizji w miejscu utrzymywania psa (psów) – do miesiąca czasu.

Osoba odpowiedzialna:

Robert Karwowski

pok. nr 15 (I piętro)

tel. 87 619 45 16

Tryb odwoławczy:


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – O ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., nr 77, poz. 687),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Załączniki do pobrania :

Wniosek o zezwolenie na utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne

Wytworzył:
Robert Karwowski
(2020-02-12)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2020-02-26 14:02:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-26 14:11:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306