☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

Wniosek

druk do pobrania

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk, pokój 01

lub

Biuro podawcze (parter)

Miejsce odbioru:

Referat Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 38

Termin załatwienia sprawy:

Wynikający  z art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego : nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty:

  1. za decyzję o warunkach zabudowy/ decyzję lokalizacji celu publicznego  – 598 zł *.

* nie dotyczy wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

  1. za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię –17 zł;

Opłatę należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie Urzędu Gminy w Ełku, ul. Kościuszki 28A lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ełku. Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej,  opłacie tej nie podlegają sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

Osoba kontaktowa:

Magdalena Malinowska (tel. 87 619 45 31),Izabela Ryszkiewicz  (tel. 87 619 45 30), Marta Walicka (87 619 45 08).

Uwagi:

Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy może wystąpić każdy podmiot mający interes prawny: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka niemająca osobowości prawnej, organ administracji publicz­nej. Złożenie wniosku przez jeden podmiot nie wyklucza możliwości wystąpienia z wnioskiem przez inne podmioty.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pózn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami odrębnymi
  2. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2016r. poz. 23)

3.   Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783)

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-17 11:30:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-02-14 17:20:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306