☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2022 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA  2022 r.

 

         Procedura i warunki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku:

1. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach:

a)  od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

b)  od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022 r.,

2. Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

3. Limit zwrotu podatku w 2022 r. ustala się w następujący sposób:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

4. Wypłata kwoty zwrotu podatku producentom rolnym w 2022 r. nastąpi w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2022 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2022 r. na wnioski złożone w drugim terminie

Przelewem na rachunek bankowy wykazanym we wniosku.

Proszę o wskazanie we wniosku akcyzowym odpowiedniego numeru rachunku bankowego dla dokonania przelewu.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wzór formularza informacji przedstawionych przez wnioskodawcę

Zestawienie faktur do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2022-04-14 10:54:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-15 09:39:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306