☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Użyczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Opłaty :

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Ełk

Termin i sposób załatwienia sprawy:


1. Postępowanie w w/w. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii, sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Gajko

pok. nr 15 (I piętro)

87 619 45 19

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Uchwała Nr XXX/255/2008 Rady gminy Ełk z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ełk.

 

 

Wytworzył:
Anna Gajko
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-21 13:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-26 09:19:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306