☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wymagane dokumenty :

Wniosek Druk do pobrania

Opłaty :

10,00 zł płatne w kasie Urzędu Gminy Ełk


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Osoba odpowiedzialna:

Marta Bućko

pok. nr 15, I piętro

tel. 87 619 45 20

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz.1314)

Wytworzył:
Anna Gajko
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-21 13:40:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-26 09:18:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306