☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty:

Warunkowa umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego m.in.:

 - niezabudowanej nieruchomości gruntowej uprzednio nabytej przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub Gminy Ełk,  

- prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę,

Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez wójta, zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Wójt wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza. Z chwilą złożenia oświadczenia:
1) nieruchomość staje się własnością gminy, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości;
2) prawo użytkowania wieczystego wygasa, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy;
3) gmina uzyskuje prawo użytkowania wieczystego, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub województwa. Ww. oświadczenie notariusz doręcza sprzedawcy.


Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Wójta nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Gajko
pok. 15 (I piętro)
tel. 87 619 45 19
 

Podstawa prawna :
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.)

 

 

Wytworzył:
Anna Gajko
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-21 10:52:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-26 09:37:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306