☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatwierdzenie projektu podział nieruchomości

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Druk do pobrania
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.
3. Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.
4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną .
5. Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Osoba odpowiedzialna:

Marta Bućko

pok. nr 15, I piętro

tel. 87 619 45 20

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Ełk

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Postępowanie dwuetapowe:

Etap I -  wydanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego i przepisami szczególnymi lub postanowienia o dopuszczalności podziału, załatwienie niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Etap II - wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, załatwienie niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty dostarczenia projektu podziału nieruchomości sporządzonego na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy


Tryb odwoławczy :
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna :
1. art. 92 – 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz. 65 ze zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn.zm.)

 

Wytworzył:
Anna Gajko
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-21 09:52:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-10-07 08:14:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306