☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy

Dotyczy:
1. Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.
2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

Wymagane dokumenty:
- wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (w związku z nabyciem/zbyciem nieruchomości , w związku z nabyciem spadku)
- dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie Sądu.

Opłaty :
Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie dokonanej aktualizacji opłaty  rocznej podlega  opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Osoba odpowiedzialna:

Marta Bućko

pok. nr 15, I piętro

tel. 876194520

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia wniosku - w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie zgodnie z art.77 do art.81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)


Podstawa prawna:
Art.77 do art.81 oraz art.87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).


 

Wytworzył:
Anna Gajko
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-21 09:28:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-26 09:36:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306