☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usług komunalnych

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

 Zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


Wymagane dokumenty:
Wniosek Druk do pobrania wraz z załącznikami

Opłata:
1) Opłata za wniosek 5 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach skarbowych
2) Opłata za załącznik 0,50 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach skarbowych
3) 76 zł lub 400 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w formie przelewu

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Ełku 
BPHPBK S.A. o/Ełk ul. J. Słowackiego 16, 19-300 Ełk
nr   03 1060 0076 0000 4015 5000 0216
 
Znaki opłaty skarbowej do nabycia w pokoju nr 6

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i tryb załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk

Podstawa prawna:
1) KPA
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.)
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2013-03-13 09:38:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2019-01-04 12:00:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306