☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na lokalizację urządzeń na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Lokalizacja urządzenia:

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Mapkę z zaznaczoną lokalizacją urządzeń
  3. Warunki techniczne montażu urządzenia

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 45 dni w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej.

Do 65 dni w odniesieniu do pozostałych urządzeń.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie  za pośrednictwem Wójta Gminy w Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

Lokalizacja zjazdu:

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Mapkę z zaznaczoną lokalizacją zjazdu
  3. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki lub oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela działki jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem  potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 65 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie  za pośrednictwem Wójta Gminy w Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
Wytworzył:
Mateusz Wasilewski
(2021-02-26)
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2019-03-19 10:17:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2021-03-01 13:19:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306