☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym

Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia na nim reklamy
2. Szkic reklamy z zaznaczoną treścią, kolorystyką i wymiarami
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli reklama ma być wolnostojąca, trwale związana z gruntem
4. Potwierdzenie dokonania wpłaty

Opłat:
1. Opłata za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej z tytułu umieszczenia reklamy wynosi 2,00 zł. na 1 m2 powierzchni reklamy.

Podstawa: art.40 ust.1-7 oraz art.47 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. Nr 71, poz. 838 oraz art.10 pkt. 1 do 4, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r).

Opłatę należy wpłacić na rachunku Urzędu Gminy w Ełku:

Rachunek bankowy w Banku PEKAO SA o/Ełk

nr 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy w Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 86 poz. 958 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r Nr 6 poz. 33),
- ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 106 z późniejszymi zmianami).

- Uchwała nr XXII/194/04 Rady Gminy Ełk z dnia 1 października 2004 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2013-03-13 09:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2019-01-04 11:59:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306