☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż lokali miesz.stanowiących własność gminy na rzecz najemcy

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców


Wymagane dokumenty :
Wniosek Druk do pobrania

Opłaty :
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Z chwilą otrzymania wniosku przygotowywane są właściwe dokumenty niezbędne do dalszej realizacji tj. potwierdzające dane techniczno- użytkowe, odpowiednie zaświadczenia m.in. o samodzielności lokalu itp. Kolejnym etapem jest zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wyceny przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Po wydaniu zarządzenia przez Wójta Gminy Ełk wyceniany lokal zostaje umieszczony na wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Nabywca zostaje zawiadomiony o warunkach i terminie obowiązywania ceny. Po otrzymaniu odpowiedzi przygotowany jest protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe,
oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach).
 

Dodatkowe informacje :
1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną.


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Osoba odpowiedzialna :

Anna Gajko

tel. 87 619 45 19

Pokój nr 15

 

Podstawa prawna :
1. Art.34 ust.1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt1 i art.70 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 t.j.).

2. Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 poz. 737 t.j.);

3. Uchwała nr XXX/255/2008 Rady Gminy Ełk z dn. 22 lutego 2008 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ełk (Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. Nr 54, poz. 1105 ze zm.).

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-16 14:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-25 15:26:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306