☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzanie kryzysowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 Dla większości spośród nas, których nie dotknęło nieszczęście wywołane klęską żywiołową lub innym zdarzeniem kryzysowym na większą skalę, niebezpieczeństwo jest na ogół znane tylko z przekazów telewizyjnych lub relacji prasowych. Nie towarzyszy nam w codziennym życiu. Pojawić się jednak może niespodziewanie z siłą niemieszczącą się w naszych dotychczasowych wyobrażeniach.

W dobie ocieplania się klimatu i tzw. „efektu cieplarnianego” możemy oczekiwać nasilenia występowania anomalii pogodowych, których rezultatem mogą być gwałtowne burze, a nawet trąby powietrzne, ulewy, gradobicia, ekstremalne temperatury i inne. Zaskakują nas swoją grozą i skalą destrukcji, pociągającą za sobą nierzadko śmierć lub utratę dorobku życia. Zwykle dopiero po tragedii uświadamiamy sobie, jak ważna jest nasza pokora wobec sił natury. Zaczynamy doceniać (niestety za późno) znaczenie wiedzy o podstawach zachowania się w takich sytuacjach, nie bagatelizowania żadnego symptomu mogącego wystąpić zdarzenia, przygotowania na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków. Niejednokrotnie stan wiedzy, pokory i przygotowania decyduje o rozmiarach wyrządzonych szkód.

Pamiętajmy, nie przeceniajmy swoich sił i umiejętności „przewidywania” w rodzaju: ja wiem najlepiej, niczego złego z tej chmury nie wyniknie”, bo pomyłka w ocenie i bagatelizowanie zagrożenia może kosztować zbyt wiele. Słuchajmy z uwagą komunikatów meteorologicznych podawanych w ogólnopolskich i regionalnych środkach masowego przekazu. Żywioł może Ci zagrozić nie tylko w miejscu stałego zamieszkania, ale również tam, gdzie się znajdziesz niezależnie od powodu wyjazdu. Działajmy w sposób wyprzedzający, przygotujmy się do potencjalnych sytuacji kryzysowych na miarę swoich możliwości.

Im wcześniej i lepiej przygotujemy się na nadejście potencjalnego niebezpieczeństwa, tym skutki będą mniejsze, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania.

Zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym, to nie tylko reagowanie, gdy coś się już wydarzy. To także czynienie wszystkiego, aby ograniczyć wystąpienie potencjalnego zdarzenia i jego skutki.

Gminny zespół zwoływany jest przez Wójta po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, których skutki wymagają usuwania w dłuższym przedziale czasowym, kiedy trzeba m.in. zapewnić zabezpieczenie logistyczne profesjonalnych służb ratunkowych, organizować pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan poprzedzający sytuację kryzysową.

Studiując problematykę zarządzania kryzysowego i zdarzeń noszących znamiona kryzysu, a także doświadczając problemów związanych z zakłóceniami w funkcjonowaniu infrastruktury rzutującej na jakość życia pamiętajmy, że Urząd Gminy Ełk i odpowiednio – gminny zespół nie dysponuje zespołem interwencyjnym specjalistów, który mógłby podjąć natychmiast działania w zakresie usuwania skutków zaistniałego zdarzenia w każdym miejscu na terenie gminy.

W sprawach związanych z problemami wodno-kanalizacyjnymi gminny zespół powiadamia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Fachowcy tej jednostki organizacyjnej dyżurujący pod telefonem w godzinach pozasłużbowych siłą rzeczy przybędą na miejsce awarii z opóźnieniem mogącym wywoływać frustrację mieszkańca(ów) dotkniętego(ych) skutkami jakiejś awarii. Trudno w takiej sytuacji podpowiadać poszkodowanemu(ym), aby uzbroić się w cierpliwość. Niemniej w imieniu zespołu gminnego proszę o zrozumienie i odrobinę cierpliwości połączonej z podjęciem we własnym zakresie działań, które leżą w zasięgu możliwości poszkodowanego.

Nasze OSP  także posiadają swoje ograniczenia, choćby z tytułu ochotniczego charakteru, pomijając wyposażenie. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, wymagających reakcji najszybszej jak to możliwe, musimy korzystać z ogólnych telefonów alarmowych, PSP, Policji, Pogotowia ratunkowego, gazowniczego, drogowego, energetycznego itp., itd.

Wytworzył:
(2020-02-25)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2020-02-25 11:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-25 11:21:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306