☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Obrony Cywilnej

ZADANIA OBRONY CYWILNEJ

Szefem Obrony Cywilnej Gminy jest Wójt.

Podstawowymi jednostkami przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje OC. Pododdziały te przeznaczone są do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych. Na terenie gminy powołuje się terenowe (gminne) oraz zakładowe formacje OC. Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na:

 1. odbywaniu:
  a. służby w obronie cywilnej,
  b. edukacji dla bezpieczeństwa,
  c. szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności.
 2. wykonywaniu zadań przewidzianych w ustawie.

CEL

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego jak i usuwanie ich ewentualnych skutków.

ZADANIA

Do głównych zadań obrony cywilnej należy:

 1. Działalność planistyczna i prace organizacyjne.
 2. Działalność szkoleniowa i upowszechniająca tematykę z zakresu obrony cywilnej.
 3. Przygotowanie społeczeństwa do powszechnej samoobrony.
 4. Współdziałanie w zwalczeniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
 5. Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie.
 6. Przeprowadzanie ewakuacji ludności.
 7. Przygotowanie budowli ochronnych.
 8. Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych.
 9. Zapewnienie doraźnych lokali i pomieszczeń oraz zaopatrywanie poszkodowanej ludności w podstawowe artykuły.
 10. Zabezpieczenie dóbr kultury, ważnej dokumentacji i urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego.
 11. Doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej.
 12. Pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na obszarach dotkniętych klęskami.
 13. Doraźna pomoc w pochówku zmarłych.
 14. Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.

W sprawach obrony cywilnej naczelnym organem administracji państwowej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, który podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).
 

SYSTEM ALARMOWY OBRONY CYWILNEJ

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej (a także zarządzania kryzysowego) jest organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, system telefonii komórkowej, pocztę elektroniczą oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłośniającymi, itp.).

Na terenie gminy Ełk zainstalowanych jest pięć elektronicznych syren alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który pozwala przekazywać komunikaty głosowe przy wykorzystaniu toru fonii oraz alarmować ludność przy pomocy ogólnopaństwowych sygnałów dźwiękowych.

Syreny tego systemu zainstalowano dotychczas w następujących miejscowościach gminy:

 1. Nowa Wieś Ełcka (budynek OSP),
 2. Woszczele (budynek OSP),
 3. Chełchy (budynek OSP),
 4. Rożyńsk (budynek OSP),
 5. Straduny (budynek OSP)
Wytworzył:
(2020-02-25)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2020-02-25 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-25 11:19:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306