☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wyjazdu za granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu.

Zgłoszenie wyjazdu za granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu.

 Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi (właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu). Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Ełku, ul. T. Kościuszki 28A - pok. Nr 02, tel. 6194502

Termin i sposób załatwienia

W chwili przyjęcia zgłoszenia.

Druki

Zgłoszenie wyjazdu za granicę - druk

Zgłoszenie powrotu - druk

Opłaty
Brak

Wytworzył:
Urszula Jasińska
(2020-06-02)
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2013-01-31 11:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-06-02 10:21:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306