☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia - 2006 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Ełk

2006 r.

  • Zarządzenie Nr 21/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Ełk
  • Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Ełk
  • Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Gminy Ełk w 2007 roku
  • Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Ełk
  • Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Załączniki Nr 1-2
  • Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zastępcy wójta
  • Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 8 do regulaminu organizacyjnego Urzędu gminy Ełk
  • Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej Obrony Cywilnej stanowiącej mienie Skarbu Państwa w Urzędzie Gminy Ełk
  • Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
  • Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej papierów wartościowych, druków ścisłego zarachowania i środków pieniężnych w kasie oraz dokumentacji podatkowej, wydruków obrotów i sald na dzień 12 grudnia 2006 r. prowadzonej przez Panią Annę Urdomińską
  • Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju dla pojazdu i sprzętu silnikowego OSP Gminy Ełk
  • Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich
  • Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 08 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich Pana Marka Kubraka
  • Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Zarządzenie Nr 377/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Załącznik Nr 1
  • Zarządzenie Nr 376/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego  zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2006 rok. Załącznik Nr 1
  • Zarządzenie Nr 375/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnia zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ełk
  • Zarządzenie Nr 374/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Uzasadnienie zmian, Załączniki 1-3
  • Zarządzenie Nr 373/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 372/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia  kandydata do zatrudnienia  na wolne stanowisko urzędnicze Gminy Ełk zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dnia 09 listopada 2006 r.
  • Zarządzenie Nr 371/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 370/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 369/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie sposobu i kryteriów przydziału okularów lub soczewek korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
  • Zarządzenie Nr 368/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
  • Zarządzenie Nr 367/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Uzasadnienie zmian, Załączniki 1-3
  • Zarządzenie Nr 366/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 365/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ełk na 2007 rok, Objaśnienia, Załączniki 1-13a
  • Zarządzenie Nr 364/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok, Załączniki 1-2
  • Zarządzenie Nr 363/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Uzasadnienie zmian, Załączniki 1-4
  • Zarządzenie Nr 362/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 361/2006 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli o dofinansowanie  opłat (czesnego) za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2006
  • Zarządzenie Nr 360/2006 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2006 r.
  • Zarządzenie Nr 359/2006 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok, Uzasadnienie zmian, Załączniki 1-3
  • Zarządzenie Nr 358/2006 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla budżetu jednostki samorządowej (Gminy) i Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej
  • Zarządzenie Nr 357/2006 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk za III kwartały 2006 roku.
  • Zarządzenie Nr 334/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Zarządzenie Nr 333/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 332/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok
  • Zarządzenie Nr 331/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 330/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk, Informacja, Załącznik Nr 1, Załączniki 1a-1d, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
  • Zarządzenie Nr 329/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej
  • Zarządzenie Nr 328/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu kąpieliska i plaży w miejscowości Szeligi
  • Zarządzenie Nr 327/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 326/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości po drugim przetargu
  • Zarządzenie Nr 325/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertom – członkom Komisji Egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ełk
  • Zarządzenie Nr 324/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Załączniki Nr 1 i 3
  • Zarządzenie Nr 323/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Zarządzenie Nr 322/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Zarządzenie Nr 321/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Zarządzenie Nr 320/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 319/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Załączniki Nr 1 i 3
  • Zarządzenie Nr 318/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad konsolidacji bilansu Gminy Ełk z jednostkami organizacyjnymi gminy
  • Zarządzenie Nr 317/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośniku magnetycznym oraz innych programów  komputerowych w Urzędzie Gminy Ełk
  • Zarządzenie Nr 316/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 315/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 314/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Załączniki Nr 1 i 3
  • Zarządzenie Nr 313/2006 z dnia 25 maja 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 312/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Załącznik Nr 1
  • Zarządzenie Nr 311/2006 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat w uprawach ozimin w Agro Ledze Sp. z o.o. w Ledze
  • Zarządzenie Nr 310/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli o dofinansowanie opłat (czesnego) za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2006
  • Zarządzenie Nr 309/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach
  • Zarządzenie Nr 308/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Biblioteki Publicznej gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej
  • Zarządzenie Nr 307/2006 z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w celu dokonania likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w Urzędzie Gminy Ełk i jednostkach OSP Gminy Ełk oraz maszyn rolniczych będących własnością Gminy Ełk
  • Zarządzenie Nr 306/2006 z dnia 12 maja 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 305/2006 z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Załącznik Nr 1
  • Zarządzenie Nr 304/2006 z dnia 08 maja 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 217/05 Wójta Gminy Ełk z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
  • Zarządzenie Nr 303/2006 z dnia 04 maja 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 302/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk za I kwartał 2006 roku.
  • Zarządzenie Nr 301/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie planu kontroli finansowej na 2006 rok w jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach nadzorowanych przez Gminę Ełk Załącznik Nr 1
  • Zarządzenie Nr 300/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2006 rok
  • Zarządzenie Nr 299/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
  • Zarządzenie Nr 298/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Załącznik Nr 1
  • Zarządzenie Nr 297/2006 z dnia 03 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ełk zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dnia 13 marca 2006 roku
  • Zarządzenie Nr 296A/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok Załączniki 1-3
  • Zarządzenie Nr 296/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
  • Zarządzenie Nr 295/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań własnych gminy Ełk w 2006 roku zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania w zakresie pomocy społecznej. Załącznik Nr 1
  • Zarządzenie Nr 294/2006 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2005 rok. Załącznik Nr 1 – część opisowa, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6
  • Zarządzenie Nr 293/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej na rok 2006 w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz jednostkom organizacyjnym podległym i nadzorowanym przez gminę w 2006 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Załącznik Nr 1
  • Zarządzenie Nr 292/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 291/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2006 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówień publicznych oraz nadania regulaminu pracy komisji
  • Zarządzenie Nr 290/2006 z dnia 19 stycznia 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 289/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 288/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  • Zarządzenie Nr 287/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2006 r. Załącznik Nr 1
  • Zarządzenie Nr 286/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Ełk na 2006 rok. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
Wytworzył:
Danuta Popowska
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2006-02-03 08:02:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Supiński Marcin
(2009-03-11 09:09:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306