☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Sekretarz Gminy Ełk

 

 Sekretarz Gminy EłkFunkcję Sekretarza Gminy Ełk sprawuje: Krzysztof Bronakowski

Tel. 87 619 45 22

e-mail:

 Sekretarz w zakresie ustalonym przez wójta organizuje pracę urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania. Jest kierownikiem Referatu Organizacyjnego. W szczególności:

 1. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, za wyjątkiem nawiązywania
  i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia;
 2. wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu bezpośrednio podległych;
 3. przygotowuje projekty oraz zmiany regulaminów i innych aktów wewnętrznych
  w zakresie organizacji urzędu;
 4. nadzoruje poprawność projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych wójta i rady;
 5. organizuje i koordynuje sprawy związanych z wyborami i referendami;
 6. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków;
 7. usprawnia pracę urzędu i nadzoruje doskonalenie kadr;
 8. kontroluje dyscyplinę pracy;
 9. kontroluje gospodarowanie mieniem na terenie urzędu;
 10. nadzoruje bezpieczeństwo, higienę i ochronę przeciwpożarową w urzędzie;
 11. prowadzi kontrolę wewnętrzną urzędu;
 12. realizuje zadania określone w planie operacyjnym funkcjonowania gminy
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Supiński Marcin
(2009-02-02 08:19:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2016-01-04 13:58:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306