☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Ełk

Wójtem Gminy Ełk jest mgr Tomasz Osewski

Tel. służbowy: 87619 45 24

e-mail: t.osewski@elk.gmina.pl

 Wójt kieruje i koordynuje działalnością komórek organizacyjnych urzędu.
        W szczególności:

 1. wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa, a w szczególności:
 2. przygotowuje projekty uchwał rady,
 3. określa sposoby wykonywania uchwał,
 4. gospodaruje mieniem komunalnym,
 5. wykonuje budżet,
 6. zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 7. reprezentuje gminę i urząd na zewnątrz i kieruje bieżącymi sprawami gminy;
 8. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 9. składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem;
 10. reprezentuje gminę podczas uroczystości państwowych i lokalnych;
 11. kieruje urzędem w rozumieniu kodeksu pracy, w tym:
  1. zatwierdza zakresy czynności pracowników,
  2. realizuje politykę kadrową,
  3. przestrzega przepisów związanych ze stosunkiem pracy;
 12. wykonuje zadania szefa obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 13. powołuje swoich pełnomocników do określonych spraw i zadań spośród pracowników samorządowych;
 14. sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami określonymi w regulaminie organizacyjnym urzędu;      
 15. upoważnia pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 16. przyjmuje oświadczenia majątkowe -  wraz z kopią zeznań o wysokości dochodu
  w roku podatkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej i zatrudnieniu
  w jednostkach samorządu terytorialnego od  sekretarza i skarbnika, kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne
  w imieniu wójta oraz analizuje dane zawarte w oświadczeniach;
 17. wykonuje inne zadania zastrzeżone dla wójta przez przepisy prawa oraz uchwały rady.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2016-01-14 14:11:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kruszewski Jacek
(2019-07-15 12:02:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306