Przetargi 2011 r.

Przetargi  2011 r.

 Uwaga!

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .zip - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem, np. darmowym ZipGenius lub ICEOWS PL na licencji freeware.


ZP.341-1/1/2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)-Wykonanie usług związanych z z imowym utrzymaniem dróg gminnych - termin składania ofert upływa dnia 12 stycznia 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk- pobierz dokumenty przetargowe, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 ZP.272-1-2-2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)-Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barany - termin składania ofert upływa dnia 15 luty 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk- pobierz dokumenty przetargowe, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP.272-1-3-2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)-Zakup i dostawa kruszywa naturalnego do remontów dróg gminnych na 2011 r. - termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk- pobierz dokumenty przetargowe, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


ZP.272-3-4-2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)-bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych w 2011 r. - termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk- pobierz dokumenty przetargowe, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP.271.3.5.2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)-Zakup kruszywa naturalnego do remontów dróg gminnych na 2011 r. - termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk- pobierz dokumenty przetargowe, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 ZP.271.3.7.2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)-Przebudowa drogi gminnej Mostołty-Rymki z powierzchniowym utrwaleniem oraz przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Rymki - termin składania ofert upływa dnia 26 kwietnia 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk- pobierz dokumenty przetargowe, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


 ZP.271.3.8.2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.-Remonty i naprawy cząstkowe dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r.- termin składania ofert upływa dnia 05.05.2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk-pobierz: dokumentacja przetargowa , informacja o zmianie SIWZ, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


 

ZP.271.3.9-2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)-Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno- termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk- pobierz dokumenty przetargowe: plik 1plik 2plik 3-cz. 1plik 4-cz.2 , ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_14.04.2011, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP.271.1.2011 Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)-Remont i modernizacja pomieszczeń Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk w Stradunach- termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk ul. Michała Kajki 10, 19-300 Ełk.- pobierz dokumenty przetargowe,  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 ZP.271.3.10.2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)-Przebudowa drogi gminnej Mostołty-Rymki z powierzchniowym utrwaleniem oraz przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Rymki - termin składania ofert upływa dnia 12 maja 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk- pobierz dokumenty przetargowe,  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 ZP.271.3.11.2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.)- Utrzymanie i eksploatacja urządzeń sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie gminy Ełk- termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk- pobierz dokumenty: ogłoszenie o zamówieniu, dokumentacja przetargowa, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  ZP.271.3.12.2011

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.-Remonty i naprawy cząstkowe dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r.- termin składania ofert upływa dnia 06.06.2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk-pobierz: dokumentacja przetargowa , odpowiedz na zapytanie, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofercie


Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.-Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ełk w roku szkolnym 2011/2012-termin składania ofert upływa dnia 16.06.2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk-pobierz: dokumentacja przetargowa , zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.-t.j.-Zakup i dostawa artykułów do stołówek szkolnych w ZSS Chełchy, ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej i ZSS Straduny w roku szkolnym 2011/2011-termin składania ofert upływa dnia 20.07.2011 r. o godz. 10:00, miejsce: Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk-pobierz: dokumentacja przetargowa , zawiadomienie o wyborze oferty

Wytworzył:
Marcin Supiński
Udostępnił:
Kruszewski Jacek
(2010-12-13 09:58:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Supiński Marcin
(2011-07-22 14:20:54)