Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"