Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drodze gminnej wewnętrznej

Zajęcie pasa drogowego:

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego
 2. Kopia decyzji na lokalizację urządzenia/zjazdu w pasie drogowym

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w umowie.

Podstawa : Zarządzenie Wójta Gminy Ełk nr 52/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie ustalenia zasad zajęcia pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ełk nr 52/2020 z dn. 11 marca 2020 .

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Ełku zamieszczony w umowie w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Standardy odtworzenia pasa drogowego:

Załącznik: Standardy odtworzenia pasa drogowego.

Podstawa prawna:

- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713.)

- Zarządzenie Wójta Gminy Ełk nr 52/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie ustalenia zasad zajęcia pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam

 

Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
 2. Kopia decyzji na lokalizację urządzenia/zjazdu w pasie drogowym

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.

Podstawa : Zarządzenie Wójta Gminy Ełk nr 52/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie ustalenia zasad zajęcia pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ełk nr 52/2020 z dn. 11 marca 2020 .

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Ełku zamieszczony w umowie w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713.)

- Zarządzenie Wójta Gminy Ełk nr 52/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie ustalenia zasad zajęcia pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Ełk z dn. 11.03.2020r.
 2. zał. 1 Wniosek na lokalizację urządzenia
 3. zał. 2 Wniosek na zajęcie pasa drogowego
 4. zał. 3 Stawki
 5. zał. 4 Umowa na prace w pasie drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk.
 6. zał. 5 Wniosek na umieszczenie urządzenia
 7. zał. 6 Umowa na umieszczenie urządzenia w pasie drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk
 8. zał. 7 Warunki odtworzenia pasa drogowego dróg


 

Wytworzył:
Mateusz Wasilewski
(2021-02-26)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2021-03-01 13:22:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2021-03-01 13:27:04)