USŁUGI SPRZĘTOWE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG

 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.02.2012
  Typ pliku: HTM, Rozmiar: 13 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Supiński Marcin
  (2012-02-23 14:53:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 368 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Supiński Marcin
  (2012-02-23 14:34:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularz oferty
  Typ pliku: DOC, Rozmiar: 48 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Supiński Marcin
  (2012-02-23 14:34:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie art.22
  Typ pliku: DOC, Rozmiar: 25 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Supiński Marcin
  (2012-02-23 14:34:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie art. 24
  Typ pliku: DOC, Rozmiar: 24 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Supiński Marcin
  (2012-02-23 14:34:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wykaz narzędzi(sprzętu)
  Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 16 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Supiński Marcin
  (2012-02-23 14:34:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt umowy
  Typ pliku: DOC, Rozmiar: 63 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Supiński Marcin
  (2012-02-23 14:45:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 424 KB
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Supiński Marcin
  (2012-03-05 14:30:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Supiński Marcin
  (2012-03-05 14:32:51)