Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED na terenie Gminy Ełk - zapewnienie nowoczesnych standardów dostępności usług publicznych mieszkańcom Gminy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)