Świadczenie usług udzielenia pomocy psychologicznej, usług socjoterapeutycznych i prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych oraz Dotkniętych Przemocą w Rodzinie – II postępowanie