Wykonanie rocznych podstawowych przeglądów dróg publicznych i obiektów mostowych Gminy Ełk oraz przejazdów kolejowo-drogowych