Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budowli zespolonego mostu wraz z jazem tzw. „jazomostu” zlokalizowanego w msc. Nowa Wieś Ełcka w zakresie funkcji drogowej i hydrotechnicznej