Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu

Wymagane dokumenty:


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba prawna


Miejsce złożenia dokumentów :


Sekretariat Urzędu –  w godzinach:

  • poniedziałek, piątek – 7.15-15.15,
  • wtorek godz. 8:00-18:00


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Osoba odpowiedzialna:
Robert Karwowski
pok. Nr 15

tel. 87 619 45 16

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Ełk w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG Ełk

Podstawa prawna:
art. 83 ustawy z dnia 13 października 2004r. o ochronie przyrody

Wytworzył:
Robert Karwowski
(2020-02-12)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2020-02-26 13:53:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-26 14:33:45)