Zezwolenie na przejazd samochodów ciężarowych przez drogę objętą ograniczeniem tonażowym

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Wykaz pojazdów wnioskowanych do przejazdu.
  3. Stosowne oświadczenie zależne od celu przejazdu
  4. W przypadku prowadzenia inwestycji budowlanej kopię pozwolenia na budowę, a w przypadku wykonawcy robót również kopię umowy na prowadzenie robót,
  5. W przypadku dojazdu do siedziby/bazy prowadzonej działalności gospodarczej wypełnione „Oświadczenie o posiadaniu rzeczywistej siedziby oraz dysponowaniu bazą eksploatacyjną”,
  6. W przypadku realizacji zlecenia lub zamówienia wypełnione „Oświadczenie o realizacji zlecenia/zamówienia”,
  7. W przypadku prowadzenia prac na terenie nieruchomości, kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów lub aktu własności nieruchomości
  8. W przypadku prowadzenie imprezy lub uroczystości wypełnione „Oświadczenie o odbywającej się imprezie/uroczystości”.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
Wytworzył:
Mateusz Wasilewski
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2019-03-19 10:12:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2021-03-01 12:38:39)