Wniosek o nadanie nr PESEL

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2021 r., poz. 510) wniosek o nadanie numer PESEL:
•    składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnego organu gminy (może to również zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik);
•    wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz udokumentowane dane;

Wymagane dokumenty to:

•    dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku;
•    wniosek o nadanie numeru PESEL  - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie;

WNIOSEK

Opłaty
•    Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.
•    Pełnomocnictwo - 17zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne
Podstawa prawna
•    ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510)

 

Wytworzył:
Urszula Jasińska
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2011-07-25 12:58:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-12 08:22:40)