Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich

                  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
                                  SZKOŁA PODSTAWOWA W MROZACH WIELKICH

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich
Mrozy Wielkie 12, 19-300 Ełk, tel: (87)620-22-52

 

 

Forma prawna: GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Własność: WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj działalności: SZKOŁA PODSTAWOWA

 

NIP: 848-11-88-842 REGON:001164353 – szkoła REGON: 366772443 – punkt przedszkolny
adres strony internetowej: https://spmrozywielkie.edupage.org/
e-mail: spmrozywielkie@op.pl
 

Liczba uczniów: 106 (w tym: 13 uczniów w punkcie przedszkolnym, 18 uczniów w oddziale przedszkolnym)


Grono Pedagogiczne:
1. Małgorzata Wakuła – p.o. dyrektora  szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca
2. Marta Krauz - nauczyciel punktu przedszkolnego, wychowawca  

3.  Wioleta Kościńska – nauczyciel oddziału przedszkolnego, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne,

4. Anna Marcińczyk – nauczyciel współorganizujący kształcenie, surdopedagog,
5. Dorota Kubrak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biblioteki, informatyki, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, wychowawca
6. Katarzyna Żywno - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, logopeda
7. Katarzyna Podbielska - nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, zajęć rewalidacyjnych,

8. Marta Mieruńska- Wrona – nauczyciel języka angielskiego w szkole, oddziale i punkcie przedszkolnym, wychowawca
9. Emilia Tombacher –nauczyciel religii w szkole i oddziale przedszkolnym,

10. Anna Sulewska - nauczyciel wychowania fizycznego, świetlicy, wychowawca
11. Tomasz Bartnik – nauczyciel matematyki, świetlicy, zajęć dydaktyczno –wyrównawczych   

12. Anna Lewczuk – nauczyciel fizyki i chemii
13. Ewa Soliwoda - nauczyciel muzyki i plastyki
14. Dariusz Wawiórko - nauczyciel historii

15. Anna Humienna – nauczyciel języka niemieckiego

16.  Anna Danieluk- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

17. Aleksandra Kamińska – nauczyciel przyrody, geografii,  biologii, pedagog, zajęć korekcyjno– kompensacyjnych, wychowawca

18. Wioletta Łukaszewicz- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

19. Agnieszka Opaluch – nauczyciel doradztwa zawodowego

20. Dorota Wronowska – nauczyciel techniki

21. Mariola Stankiewicz- nauczyciel języka polskiego, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,  wychowawca

Pracownicy administracji i obsługi:

  1. Katarzyna Wrzosek - samodzielny referent
  2. Ewa Kochanowska – woźna
  3. Henryk Supiński - robotnik gospodarczy
  4. Anna Chrapowicka- pomoc nauczyciela przedszkola

 

Informacje dla uczniów i ich rodziców:

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7:00 – 15:00.

Dzieci dowożone są autobusem szkolnym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2004-02-24 09:15:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2021-09-22 14:52:58)