INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, Gmina Ełk stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  • przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica” w ramach projektu „Świetlica wiejska w Regielnicy” (2020);
  • Realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk – Szkoła Podstawowa w Chełchach” w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk” (2019);
  • Realizacja projektu „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ełk” –  modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie – poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędności kosztów energii         (2018-2028);
  • adaptacja budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenia w miejscowości Ruska Wieś (2017);
  • termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach (2011).

Inne działania:

  • nabywanie urządzeń biurowych, sprzętu informatycznego charakteryzujących się niskim zużyciem energii lub niskimi kosztami eksploatacji;
  • wymiana dotychczas eksploatowanych urządzeń na nowe charakteryzujące się niższym zużyciem energii lub niższymi kosztami eksploatacji;
  • promowanie wśród pracowników zachowań mających na celu poprawę efektywności energetycznej;
  • zapewnienie efektywnego wykorzystania infrastruktury w zakresie oszczędności energii poprzez zlecanie regularnych przeglądów i konserwacji: stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, serwisu sprzętu komputerowego, co znacząco wpływa na żywotność użytkowanych elementów oraz zapewnia ich efektywne funkcjonowanie i użytkowanie.
Wytworzył:
Marta Ruszczyk
(2021-06-17)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2021-06-17 13:42:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2021-06-17 14:13:53)