Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko "Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025"