Zarządzenia - 2005 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Ełk

2005 r.

 • Zarządzenie Nr 285/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
 • Zarządzenie Nr 284/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat i trybu ich pobierania za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 283/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów
 • Zarządzenie Nr 282/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 281/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Gminy Ełk w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 280/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok Załącznik Nr 1
 • Zarządzenie Nr 279/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie funduszu nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 278/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 277/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na utrzymanie i eksploatację urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 276/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ełk zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dnia 22 listopada 2005 roku.
 • Zarządzenie Nr 275/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Ełk oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 274/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. w o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 273/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star A 26P
 • Zarządzenie Nr 272/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star A 26P
 • Zarządzenie Nr 271/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 7 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 270/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Załącznik Nr 1
 • Zarządzenie Nr 269/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 268/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ełk na 2006 r. Załączniki Nr 1-14, Objaśnienia
 • Zarządzenie Nr 267/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4-5
 • Zarządzenie Nr 266/2005 z dnia 25 października 2005 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 265/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych
 • Zarządzenie Nr 264/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w celu dokonania likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w Urzędzie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 263/2005 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3-4
 • Zarządzenie Nr 262/2005 z dnia 07 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu jednostki samorządowej i Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej
 • Zarządzenie Nr 261/2005 z dnia 06 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania stanu faktycznego złóż żwiru w gminnej żwirowni położonej w Baranach gmina Ełk z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2005 rok,
 • Zarządzenie Nr 215/2005
 • Zarządzenie Nr 214/2005 z dnia 16 maja 2005 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 213/2005 z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 212/2005 z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Nowej Wsi Ełckiej Gmina Ełk do wyborów uzupełniających do Rady gminy Ełk zarządzonych na dzień 05 czerwca 2005 r.
 • Zarządzenie Nr 211/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2005 oraz nadania regulaminu pracy komisji.
 • Zarządzenie Nr 210/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2005 rok, Załącznik Nr 1
 • Zarządzenie Nr 209/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Ełku
 • Zarządzenie Nr 208/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 207/2005 z dnia 07 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej raz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na dostawę opraw oświetlenia ulicznego.
 • Zarządzenie Nr 206/2005 z dnia 02 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia 08 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 205/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 r. Załącznik Nr 1
 • Zarządzenie Nr 204/2005 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej raz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na budowę wodociągu gminnego z przyłączami na trasie Mrozy Wielkie - Regiel
 • Zarządzenie Nr 203/2005 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej raz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na zakup nowej kserokopiarki cyfrowej.
 • Zarządzenie Nr 202/2005 z dnia 16 marca 2005 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 201/2005 z dnia 15 marca 2005 r. a sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
 • Zarządzenie Nr 200/2005 z dnia 10 marca 2005 r. a sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2004 rok. Załącznik Nr 1-opis, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 199/2005 z dnia 08 marca 2005 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 198/2005 z dnia 08 marca 2005 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 197/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Ełk Załącznik Nr 1
 • Zarządzenie Nr 196/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękusach Panu Czesławowi Namiotkiewiczowi
 • Zarządzenie Nr 195/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach Panu Stanisławowi Sawickiemu
 • Zarządzenie Nr 194/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań własnych gminy w 2005 r. zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 • Zarządzenie Nr 193/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 192/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do prac związanych z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoł Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 191A/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • Zarządzenie Nr 191/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 190/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zasad Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • z dnia 01 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji w celu zlikwidowanego środka trwałych oraz przedmiotów nietrwałychZarządzenie Nr 189/2005
 • Zarządzenie Nr 188/2005 z dnia 01 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach Pani Annie Sańczuk
 • Zarządzenie Nr 187/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Ełk w 2005 r.
 • Zarządzenie Nr 186/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Ełk na 2005 rok. Załączniki Nr 1, Załącznik Nr 2
 • Zarządzenie Nr 185/2005 z dnia 05 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 5 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk
 • Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2005-02-23 11:23:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Klepacki Mariusz
(2006-12-01 10:14:20)