Wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019.