Zakup usług remontowych i sprzętowych oraz naprawy w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych w 2019 roku