Roboty remontowo - sprzętowe w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych oraz realizacji Funduszu Sołeckiego w 2020 roku