Utrzymanie bieżące zieleni na terenie Gminy Ełk w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego